Ban giám hiệu trường Mầm non Trường Sơn

   Hiệu trưởng: Cô Trần Thị Hồng Oanh, sinh năm 1971, trình độ đào tạo: Đại học. Được bổ nhiệm ngày 28 tháng 8 năm 2015 theo Quyết định của UBND huyện Đức Thọ ngày 17 tháng 8 năm 2015
     Phó Hiệu trưởng 1: Cô Bùi Thị Hoài Việt, sinh năm 1979, trình độ đào tạo: Đại học. Được bổ nhiệm ngày 01 tháng 09 năm 2010, theo Quyết định số  1235 QĐ/UBND của Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ.ngày 24 tháng 8 năm 2010
Phó Hiệu trưởng 2: Cô Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1982, trình độ đào tạo: Đại học. Được bổ nhiệm ngày 01 tháng 09 năm 2014, theo Quyết định số  3595QĐ/UBND của Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ.ngày 27 tháng 8 năm 2014
     Tổ trưởng chuyên môn tổ 1 năm học  2015 -2016 cô Phạm Thị Hồng Lĩnh, trình độ đào tạo Đại học.
     Tổ trưởng chuyên môn tổ 2: Cô Võ Anh Đức. Trình độ đào tạo Đại học.
     Tổ trưởng tổ văn phòng: Thái Thị Thêm - Nhân viên y tế.